Dienstverleners met Visie

JAS Solutions streeft naar lange termijn relaties, zowel met haar klanten als met haar medewerkers. Doen wat je belooft is daarvoor een vanzelfsprekende vereiste. Behalve op maat search biedt JAS Solutions ook contractbeheer, advies, werving en selectie.

Contact

Over

JAS Solutions heeft in de markt een groot aantal ontwikkelingen gesignaleerd die van grote invloed zijn op de manier van op maat search, werven en opleiden van personeel in bedrijven en instellingen. Op het ogenblik is er een sterke opkomst waar te nemen van inzet en gebruik van nieuw en bestaand personeel met de juiste opleidingen die direct inzetbaar zijn voor bedrijven en instellingen. Intussen wordt de werknemer mondiger neemt hij/zij haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de opleidingen kant van zijn/haar leven. Daarbij gaat de werknemer op zoek naar ondersteuning bij het maken van bepaalde keuzes. Voor de werkgever ontstaat daarmee de druk dat hij moet inspelen op de individuele behoeften van de werknemer. Dit betekent meer inspanning en dus extra kosten om daaraan tegemoet te komen.

Tot slot geldt voor de werknemer/werkgever dat hij zelf meer keuzes moet maken in een steeds complexer wordende en snel veranderende omgeving.

De huidige dienstverleners spelen hier niet of onvoldoende op in. JAS Solutions is de dienstverlener die u helpt bij het maken van de juiste keuze voor uw organisatie of instelling.